เลือกแปะหน้า หน้าใดหน้าหนึ่ง
ให้ตรงกับเพศที่จะแสดงในผลลัพธ์

Create your clip at www.funclipcard.com
or download "clipcard" from
App Store Play Store
 

เลือกรูปของคุณแม่
จาก facebook หรือ photo gallery
แล้วเลือกกรอบรูป
เสร็จแล้วกดที่ next ด้านล่างสุด